Thursday , June 4 2020
Home / Discourse Hour / پيامد هاى سفر رئيس جمهور غنى به هند
رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی با صدراعظم هند نریندرا مودی

پيامد هاى سفر رئيس جمهور غنى به هند

By: Homayoon Tach

رئيس جمهور محمد اشرف غنى در راس يك هيات بلند پايه به دعوت صدراعظم هند، نريندرا مودى براى يك سفر دو روزه در هند قرار دارد. همزمان با سفر هيات

افغانى، حكومت هند بستهء كمك يك ميليارد دالرى را براى انكشاف پروژه هاى زير بنايى در افغانستان براى چهار سال آينده اعلام كرد. طبق اظهارات نادر نادرى، مشاور اشرف غنى، اين كمكها در پروژه هاى زيربنايى از طريق بودجه دولت افغانستان، زير نظر ناظران هندى به مصرف خواهد رسيد. همكارى هاى نظامى شامل اين يك ميليارد دالر نيستند. اين سفر زمانى صورت مى گيرد كه مناسبات ميان افغانستان و همسايهء جنوبى اش پاكستان، رقيب بزرگ هند، در پايين ترين سطح خود قرار گرفته است. دولت افغانستان علاوه بر متهم ساختن پاكستان به پناه دادن گروههاى تروريست و مخالفان مسلح افغانستان، آموزش و تجهيز آنها با سلاح و وسائل انتحارى غرض راه اندازى عمليات تروريستى، ايجاد موانع و عدم همكارى لازم در مذاكرات صلح (چهار كشور)، و در تازه ترين مورد در اين اواخر، به هدف وارد نمودن فشار بر دولت افغانستان، به ادامهء نقض قوانين بين المللى و موافقتنامه هاى جداگانه بين دولتين در بخش انتقال اموال، در اوج فصل انتقال ميوه تازه افغانى از طريق خاك پاكستان به كشور هند، بندر سپين بولدك را مسدود ساخت و به تعقيب آن از عبور لارى هاى حامل ميوه تازه افغانى از طريق بندر واگه به خاك هند ممانعت به عمل آورد. در نتيجهء اين اقدام عمدى غير دوستانه و خلاف موافقتنامهء ترانزيت ميان دو كشور، تجار افغانى مليونها دالر متضرر شد. در حالى كه افغانستان با بحرانهاى عميقى، اعم از مشكل حكومتدارى، بيكارى، فرار كتله اى ، و بالاتر از همه، بحران امنيتى، ناشى از تشديد عمليات تروريستى و حملات گروهى طالبان بر واحد هاى ادارى كشور دست و پا مى زند، و از جانب ديگر روابط ميان افغانستان و پاكستان، در نازلترين سطحش قرار گرفته است، سفر كنونى رئيس جمهور غنى و هيات افغانى به هند چه پيامدهايى مى تواند داشته باشد؟ برخى از ناظران به اين عقيده اند كه افغانستان نبايد بدون در نظرداشت منافع كشور پاكستان، با هند كه بزرگ ترين رقيب منطقه اى اش شمرده مى شود، چنان گرم بگيرد كه موجب تحريك و خشم سياستمداران و نظاميان آن كشور را فراهم كند. عدهء ديگر توصيه مى نمايند تا دولت افغانستان در مناسبات خود با اين دو كشور رقيب، هند و پاكستان، كه هر دو دنبال منافع خود در افغانستان به جنگ نيابتى مصروف اند، بايد موازنه منافع هر دو كشور را در نظر بگيرد. و بالاخره گروه سوم به اين باور است، از آن جايى كه افغانستان در طول موجوديت هفتاد ساله پاكستان در روابط ميان دو كشور هميشه مورد سياستهاى تهاجمى و غيردوستانه حكومتهاى پاكستان قرار گرفته و تجربهء تاريخى نشان داده است كه پاكستان در روابطش با همسايهء شمالى خود افغانستان هيچگاهى حسن نيت نداشته و از هرگونه سعى و تلاش به هدف تخريب و نابودى نظامها و حتى نابودى فيزيكى اين كشور دريغ نمى ورزد. بارز ترين نمونهء آن، بعد از رويكار آمدن حكومت وحدت ملى و سفر حسن نيت اشرف غنى، رئيس جمهور افغانستان به آن كشور و اعلان آمادگى افغانستان براى دادن امتيازات يك جانبه به پاكستان در مقايسه با هند بود. متاسفانه رهبران دولتى پاكستان و جنرالهاى آن كشور، بخصوص ادارهء استخبارات نظامى پاكستان آى. اس. آى در برابر اين حسن نيت حكومت وحدت ملى از همان سياست تهاجمى استفاده نمونه و خواستار امتيازات بلاقيد و شرط از افغانستان اند. چنين مطالبات غير واقعبينانه رهبران پاكستان از افغانستان خود عامل آن شد تا افغانستان به دوست ديرينهء مردم افغانستان، هند رو بياورد و يك بار ديگر اين دوستى را به محك بزند! داشتن روابط نيك و حسنه با يك كشور هيچگاهى به معناى ناديده گرفتن علايق همه جانبه، و متقابلا مفيد با ساير كشورها، بخصوص همسايگان افغانستان تلقى شده نمى تواند. در صورت انتخاب سياست دوستى عميق و ايجاد روابط مستحكم سياسى، اقتصادى، فرهنگى و نظامى با كشور دوست هند، به باور بعضى ها، توازن روابط ميان دو كشور رقيب هند و پاكستان با افغانستان شايد بر هم بخورد و افغانستان در برابر اقدامات تلافى جويانهء پاكستان قرار گيرد، اما در واقعيت كدام گزينهء تلافى جويانهء منفى باقى مانده است تا پاكستان به حيث وسيلهء فشار بالاى افغانها تاكنون از آن استفاده نكرده باشد!ادامهء پناه دادن به گروهها و سازمانهاى بنيادگر و تروريست، سازماندهى حملات چريكى و اعزام گروههاى خرابكار و انتحارى، تحت سرپرستى مربيان پاكستانى به افغانستان، گلوله بارى مناطق سرحدى، مسدود نمودن متناوب بندر ها به روى كالاهاى تجارتى تاجران افغان، توهين و تحقير مهاجران افغانى و ساير هموطنان ما در پاكستان خلاف موازين كنوانسيون حقوق بشر ملل متحد در امور پناهندگى، و بسا اقدامات خرابكارانه و به دور از تعاملات حقوق بين الدول و همزيستى مسالمت آميز همسايه ها، نقض صريح ميثاقهاى بين المللى حسن همجوارى . آيا چيز ديگرى هم مانده است تا پاكستان در دشمنى با افغانها و افغانستان انجام نداده باشد؟ افغانستان به عنوان يك كشور مستقل، داراى حاكميت ملى مانند ساير كشور هاى جهان حق دارد تا در انتخاب كشورهاى خارجى غرض تأمين مناسبات و همكارى هاى اقتصادى، تجارتى و فرهنگى و ساير همكارى هاى منطقه اى و بين المللى مستقلانه و بر اصل منافع ملى كشور خويش و منافع كشورهاى جانب مقابل مطابق موازين بين المللى عمل كند. دولت افغانستان حق دارد تا از منافع ملى و حقوق اتباع خود دفاع و حراست كند. دولت همچنين مكلفيت دارد تا براى شهروندانش فضاى زندگى صلح آميز، امنيت، زمينه آموزش، كار، بهداشت، رفاه و توسعه اقتصادى و فرهنگى را فراهم نمايد. مردم هم بنوبهء خود به رهبران دولتى صلاحيت مى دهند تا براى تحقق اهداف مندرجهء قانون اساسى كشور، در انتخاب دوست واقعى مردم افغانستان و تشخيص دشمنان مكار مسوولانه عمل كنند.

Check Also

How are we treating our elderly?

By Dr Khesrow Sangarwal According to the GlobalAgeWatch Index 2013, Afghanistan is the worst country ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *